Yper Museum opent expo Yper's Landschap in Veelvoud i.s.m. KU Leuven

Op 12 januari 2023, over deze onderwerpen: Cultuur & erfgoed, Toerisme & evenementen

'YPER'S LANDSCHAP IN VEELVOUD. Architectuurstudenten KU Leuven ‘herdenken’ Ieper in tentoonstelling. 

Zes studenten architectuur van de KU Leuven hebben zich dit academiejaar vastgebeten in de stad Ieper als publieke ruimte. Hoe ziet de stad er momenteel uit? En hoe komt het dat ze er zo uitziet? Maar vooral: hoe en waar kunnen we de stad aantrekkelijker of leefbaarder maken? Architectuur is dus niet alleen gebouwen tekenen, maar is evenzeer de context van die gebouwen analyseren en begrijpen. Dat is wat deze tijdelijke expo wil doen: de stad herdenken. De uitwerking van deze oefening wordt nu een tentoonstelling in het Yper Museum.

In de aanloop van deze masterproef gingen de studenten onder meer aan de slag met informatie van de wetenschappelijke medewerkers van de Ieperse musea. Hannelore Franck en Dominiek Dendooven namen, elk vanuit hun expertise, de studenten op sleeptouw. Dominiek is expert wederopbouw en Eerste Wereldoorlog en Hannelore is mediëviste. De studenten interpreteerden in hun proef ook de mening van toeristen en Ieperlingen na een uitgebreide interviewronde. In het Kenniscentrum en het Stadsarchief van de stad verdiepten ze zich in de rijke geschiedenis en archieven van de stad.

"Het ‘Yper Museum’ heeft een uitstekende educatieve reputatie. Middelbare en lagere scholen kunnen steevast in het museum terecht voor interactieve gidsbeurten of leerrijke workshops. Maar het team waakt ook over de link met de academische wereld. Deze samenwerking doet dat op een uitstekende wijze. Daarnaast zal deze expo Ieperlingen en bezoekers misschien wel verrassen omwille van de jonge, vernieuwende blik op onze stad. Yper Museum en In Flanders Fields Museum slagen er opnieuw in om mensen te inspireren en aan te zetten tot reflectie", aldus schepen van musea Dimitry Soenen.

Het resultaat van hun denkoefening stelt het Yper Museum nu graag tentoon. Want de educatieve rol van het museum ligt hem niet alleen in het verwelkomen en rondleiden van scholieren en leerlingen. Het museum wil ook een forum vormen voor studenten en jonge denkers. Daarom is de samenwerking met professor Gisèle Gantois, met Ieperse roots, en haar masterstudenten opnieuw een unieke aanvulling op de missie van het Yper Museum.

De zes masterstudenten architectuur van de faculteit architectuur van de KU Leuven leggen in ‘Yper’s landschap in veelvoud’ een stukje van Ieper bloot voorbij het narratief van verwoesting en heropbouw.

Florent Algoet doet dit door de stad te observeren door de ogen van de reus Goliath. Als die door de straten van de stad loopt ziet hij vooral de tweede verdieping van de huizenrij. Die blijkt soms aardig verrassend en mooier te zijn dan de gelijkvloerse verdiepingen

Zoë Dejonghe verbeeldt de Ieperlee als een groene slagader voor een nieuwe stad.

Inès De Somville transformeert het Astridpark door middel van vertrouwde historische architecturale elementen tot een nieuwe groene stedelijke ruimte. Want het zicht op de kathedraal en de lakenhallen vanuit dat park is heel mooi.

Eliette Marie Emblanc beslist om een stukje van de commerciële as van station naar Menenpoort terug te geven aan de bewoners van Ieper. Minder winkels meer leefbare oppervlakte.

Robin Peeters bevestigt het belfort als icoon met vele gedaantes.

Hana Valickova ziet het landschap als een container, of eerder een schatkist van vele herinneringen en sporen die zich laten ontdekken voor wie er zich voor open stelt. Want onder de grond herbergt de stad evenveel schatten als bovengronds.

‘Yper’s landschap in Veelvoud’ is een project van de faculteit Architectuur van de KU Leuven en het Academisch Ontwerp Bureau: Restoring Broken Journeys #4. Het kwam tot stand dank zij Prof. dr. Gisèle Gantois, Florent Algoet, Zoë Dejonghe, Inès De Somviele, Eliette Marie Emblanc, Robin Peeters en Hana Valíčková. De tentoonstelling is het resultaat van een samenwerking met het Yper Museum en het In Flanders Fields Museum.

Tentoonstelling loopt van 11 tot 29 januari 2023 in de Goliathzaal van het Yper Museum. Gratis toegankelijk

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is