Zorgnetwerk Ieper start mobiele werking op met buurtwerking Ter Plekke in Zillebeke

Op 18 mei 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

Zorgnetwerk Ieper start met een buurtwerking in Zillebeke. Het initiatief kadert in de uitwerking van een mobiel dienstencentrum.  Het Zorgnetwerk is reeds actief in Zillebeke met Samen Tafelen en verjaardagsbezoekjes bij 80 plussers.

Schepen Eva Ryde, bevoegd voor Welzijn: "Door ontmoeting en activiteiten in het dorp zelf, kunnen we nabij zijn en wanneer nodig vragen beantwoorden. Zillebeke start als eerste op, we hopen daarna ook uit te breiden naar andere dorpen. Samen dragen we zorg voor iedereen!"

Opbouwwerker Elie Claeys: "Ik kijk er alvast naar uit om het dorp en de inwoners beter te leren kennen."

Ter Plekke

Met de dienstencentrumwerking Ter Plekke wil het Zorgnetwerk een warme plaats bieden in de buurt waar dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten, zich vrijwillig inzetten, informatie inwinnen en een luisterend oor vinden. Van zodra de COVID-maatregelen dit toelaten,  zullen er regelmatig activiteiten van Ter Plekke plaatsvinden in één van de Zillebeekse OC’s.

Voor de opstart doet het Zorgnetwerk beroep op Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en krijgt het team versterking van opbouwwerker Elie Claeys.

Het Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling komt met financiële steun over de brug.

Wensen voor het dorp

Het Zorgnetwerk wil de eerste contacten leggen met de inwoners van Zillebeke. Daarom bussen ze bij alle huishoudens in Zillebeke postkaartjes met illustraties van de Zillebeekse Ludmila Vaye.

Met deze kaartjes kunnen inwoners elkaar een wens overbrengen alsook aan het Zorgnetwerk insteken en suggesties geven die nuttig zijn bij de invulling van de dienstencentrumwerking.

Ideeën, vragen, opmerkingen kunnen bezorgd worden aan Bo Masson (bo.masson [at] ieper.be) en Elie Claeys (elie.claeys [at] ieper.be)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is