Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 22 januari 2018, over deze onderwerpen: Provincie

N-VA heeft het provinciebestuur bevraagd over het provinciedomein de Palingbeek in Ieper en ijvert voor een update van het grootste provinciedomein van West-Vlaanderen. Provincieraadslid Wim Aernoudt (Gistel) en secretaris van de lokale afdeling Ieper Dimitry Soenen, zelf inwoner van Zillebeke: “Er …

Op 3 september 2017, over deze onderwerpen: Afdelingswerking, Bestuur, Verkiezingen

N-VA Ieper heeft vanavond op haar zomerbarbecue bekend gemaakt dat huidigschepen Eva Ryde de kieslijst in 2018 zal trekken.Het is de eerste keer dat de N-VA op eigen kracht opkomt in Ieper en de ambitieuzeploeg wil met de jonge maar zeer ervaren politica er direct staan. Eva Ryde is momenteel …

Op 1 september 2017

Door het verhuis van Marc Notredame naar Diksmuide kwam het voorzitterschap van N-VA Ieper vrij. Ondervoorzitter Dirk Vandenbulcke schoof daarom door naar deze functie. Zijn plek in het bestuur wordt voortaan ingevuld door Bernard Van Isacker. Bij de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak …

Op 23 juli 2017

Parlementair Jan Vercammen is het idee om replica's van de leeuwen een vaste plaats in Ieper te geven genegen.  Om te informeren hoe men in Australië hierover denkt, stuurde hij -via zijn parlementair medewerker- onderstaande vraag naar de ambassade.  Dear Honorable Ambassador, I write to you in …

Op 29 april 2017, over deze onderwerpen: Afdelingswerking, Bestuur

N-VA Ie­per licht­te gis­te­ren­avond laat de kar­tel­part­ners in dat het hu­we­lijk tus­sen CD&V en N-VA voor­bij is. Op de kies­lijs­ten van de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen van vol­gend jaar zul­len de Vlaams-na­ti­o­na­lis­ten voor het eerst sinds 2006 apart op­ko­men. Dat wil ech­ter niet …